2. února 2010

Trendy 2010: Pomocí strojů nám vládnou fachidioti

Mám doma moderní čidlo ovládaní teploty. Někdo ho nastavil, aby přes den udržovalo 22 stupňů. Pokud jsem v práci, je zbytečné v bytě tolik topit. Mohl bych se začíst do mnohastránkového manuálu a určitě bych to během slabé čtvrthodinky přenastavil. Ale protože je mi líto toho času, pokaždé když odcházím, manuálně pootočím kolečkem. Je to můj nový rituál. Který si vynutil stroj.

Dříve jsem se těšil z každé nové elektronické hračičky. Když něco kupuji dnes, trpím pouze frustrací z nutnosti učit se další uživatelské rozhraní a z představy, jak budu tvrdohlavý křemíkový pidimozeček nutit komunikovat s ostatními součástmi mého technického ekosystému.

Nová aplikace Foursquare je něco jako elektronické píchačky - nestačí si ale štípnout dvakrát denně, jak Pavlovovi psi jsme odměňování body za každé zalogování do systému. Necháváme sebou manipulovat zcela dobrovolně.

Majitel Facebooku prohlásil soukromí za přežitek. Je to jednodušší, než nutit stroje, aby se naučily chránit naše soukromá data.

Stroje nás ovládají už dnes: nastavují nám doma teplotu, dávají pozor, abychom správně spali, dostatečně se hýbali, řvou, když něco nestihneme. Budí nás, vaří nám kafe, připravují nám pokrmy. Ukazují nám cestu, udržují stanovenou rychlost a rozhodují kolik síly přenesou na to které kolo v autě. Stroje zařizují lety do vesmíru, chod jaderných elektráren i plynulost provozu ve městě.

Namítnete, že ty stroje navrhují a ovládají lidé. Kvalifikovaní lidé. Ano. Tito kvalifikovaní lidé uvrhli svět pomocí sofistikovaných matematických polointeligencí simulujících budoucnost finančních trhů do jedné z největších ekonomických pohrom všech dob. Tito lidé navrhli rozhraní Windows - operačního systému s pitomým a nelogickým ovládáním, který se až donedávna vypínal tlačítkem Start. Teď je to standard pro vzhled naprosté většiny programů na této planetě.

Stroje navrhují fachidioti - lidé s vysokou inteligencí, ale nulovým sociálním cítěním. Odborníci, kteří se nedokáží na problém dívat jinak než prizmatem své specializace. V dobré víře konstruují hloupé věci, které otravují život celému lidstvu.

Žili jsme v romantických představách, že nás jednou ovládnou stroje s inteligencí vyšší než je naše. To jsme si fandili. Lidstvo bude klidně sloužit i technologii s intelektem obyčejné kalkulačky.

A jakou to má souvislost s rokem 2010? Současným hitem jsou Location Based Services a Augmented reality (termíny, které snad zatím ani nemají ustálený český překlad). Jinými slovy technologie umožňující strojům získat podstatně lepší kontrolu nad tím, co děláme v reálném (nikoli virtuálním) světě. 

Žádné komentáře: