1. července 2008

Druhý život agentury Millward Brown

Tomu říkám novinka: agentura Millward Brown - „lídr a autorita v oblasti značek, komunikace a výzkumu prostřednictvím sociálních sítí“, jak sama sebe pojmenovala v PR zprávě – si vytvořila pobočku ve virtuálním světě Second Life. To je pochopitelně zatraceně „cool“, protože není v dnešní době nic „in“ víc, než internetové komunity a všelijaké formy virtuálních světů s různými stupni odlidštění.

Přejme jim tedy hodně štěstí při zkoumání odvážlivců, kteří se na tamní ekonomice snaží zbohatnout, a dalších jim podobných šílenců. My, kteří víme, že SL je o ničem, si půjdeme v klidu expit do Shot Online.

A všichni ostatní zůstanou i nadále ukotveni v běžné realitě.


Update: Jiří Hlavenka píše o SL ve článku o MMORPG. A vyjadřuje se tam k počtu obyvatel tohoto "virtuálního světa" a k tomu, jak se tam prezentace firem "vyplatí". Najdete zde.

Žádné komentáře: